Có nên thuê dịch vụ thành lập công ty hay không?

Bạn muốn tìm một dịch vụ thành lập công ty như bạn vẫn đắn đo [...]

Cách đặt tên công ty theo quy định

Doanh nghiệp đặt tên như thế nào để không không bị trùng, gây nhầm lẫn, [...]

Quy định về đặt trụ sở công ty

Nhiều doanh nghiệp thường xem nhẹ việc đặt trụ sở công ty. Thật ra, chuyện [...]

Vốn điều lệ nào phù hợp cho các loại hình doanh nghiệp

Quy định chung về vốn điều lệ Luật doanh nghiệp 2014 không quy định mức [...]

Ngành cần có vốn pháp định

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TPHCM PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH MỘT SỐ NGÀNH [...]

Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:337/QĐ-BKH [...]

Những điều cần biết khi thay đổi giấy phép kinh doanh

Cuộc sống luôn thay đổi, kinh tế, thị trường luôn biến động vì vậy công [...]

Quy định chung về việc góp vốn

1. GÓP VỐN Là việc các thành viên/cổ đông chuyển tài sản của mình vào [...]

Quy định về thành viên góp vốn

CHÂN TÍN CONSULTANT xin trích các quy định từ Luật Doanh Nghiệp quy định về quyền, [...]

Những điều cần biết khi thay đổi giấy phép

Sau khi thay đổi những nội dung trên giấy phép, theo quy định thì quý [...]