Trang chủ
Trang chủ
Trang chủ
Trang chủ

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH UY TÍN, GIÁ RẺ NHẤT TP.HCM

CÁC DỊCH VỤ CHÍNH

Trang chủ
Trang chủ
Trang chủ
Trang chủ

CÁC GÓI DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

1/ Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, tư vấn nghành nghề kinh doanh, tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, địa điểm kinh doanh cùng các vấn đề liên quan.

2/ Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

3/ Hướng dẫn cho Quý khách nộp hồ sơ và nhận Giấy CN ĐKKD + MST

– Thời gian thực hiện: 3 ngày

– Phí dịch vụ: 500.000 đồng

– Chưa bao gồm Lệ phí Nhà nước (Lệ phí đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng + Bố cáo thành lập: 300.000 đồng)

+ Tổng phí: 500.000 đồng

1/ Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, tư vấn nghành nghề kinh doanh, tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, địa điểm kinh doanh cùng các vấn đề liên quan.

2/ Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

3/ Nộp hồ sơ và nhận Giấy CN ĐKKD + MST

4/ Đăng ký khắc dấu, nhận con dấu tròn và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

5/ Bố cáo thành lập theo đúng quy định của pháp luật

– Thời gian thực hiện: Mục 3: 5 ngày, Mục 4:  2 ngày

– Phí dịch vụ: 1.000.000 đồng

– Lệ phí Nhà nước: 1.200.000 đồng (Lệ phí đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng + Lệ phí khắc dấu, đăng ký mẫu dấu: 500.000 đồng + Bố cáo thành lập: 300.000 đồng + Phí công chứng: 200.000 đồng)

+ Tổng phí: 2.200.000 đồng

Mọi vấn đề (nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký kinh doanh, mã số thuế; nộp hồ sơ khắc dấu) chúng tôi sẽ đảm nhận, nhằm mang lại sự thuận tiện nhất cho Quý khách

1/ Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, tư vấn nghành nghề kinh doanh, tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, địa điểm kinh doanh cùng các vấn đề liên quan.

2/ Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

3/ Nộp hồ sơ và nhận Giấy CN ĐKKD + MST

4/ Đăng ký khắc dấu, nhận con dấu tròn và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

5/ Bố cáo thành lập theo đúng quy định của pháp luật

6/ Thiết lập thuế ban đầu (Giải trình cơ quan thuế, thủ tục phát hành hóa đơn): 500.000 đồng

– Thời gian thực hiện: Mục 3: 5 ngày, Mục 4:  2 ngày

– Phí dịch vụ: 1.200.000 đồng

– Lệ phí Nhà nước: 1.200.000 đồng (Lệ phí đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng + Lệ phí khắc dấu, đăng ký mẫu dấu: 500.000 đồng + Bố cáo thành lập: 300.000 đồng + Phí công chứng: 200.000 đồng)

+ Tổng phí: 2.900.000 đồng

Mọi vấn đề (nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký kinh doanh, mã số thuế; nộp hồ sơ khắc dấu, nhận con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu) chúng tôi sẽ đảm nhận, nhằm mang lại sự thuận tiện nhất cho Quý khách

1/ Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, tư vấn nghành nghề kinh doanh, tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, địa điểm kinh doanh cùng các vấn đề liên quan.

2/ Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

3/ Nộp hồ sơ và nhận Giấy CN ĐKKD + MST

4/ Đăng ký khắc dấu, nhận con dấu tròn và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

5/ Bố cáo thành lập theo đúng quy định của pháp luật

6/ Thiết lập thuế ban đầu (Giải trình cơ quan thuế, thủ tục phát hành hóa đơn): 500.000 đồng

7/ Hỗ trợ thực hiện thủ tục đặt in hoặc mua hóa đơn

+ 1 cuốn hóa đơn tài chính (gồm tư vấn, thiết kế, soạn thông báo phát hành hóa đơn) (Đã có VAT): 460.000 đồng

8/ Đăng ký chữ ký số 1 năm kê khai qua mạng: 1.100.000 đồng hoặc 3 năm: 1.980.000 đồng

10/ Hỗ trợ, tư vấn các thủ tục cần thiết đối với doanh nghiệp mới thành lập

– Thời gian thực hiện: Mục 3: 5 ngày, Mục 4:  2 ngày

– Phí dịch vụ: 1.500.000 đồng

– Lệ phí Nhà nước: 1.200.000 đồng (Lệ phí đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng + Lệ phí khắc dấu, đăng ký mẫu dấu: 500.000 đồng + Bố cáo thành lập: 300.000 đồng + Phí công chứng: 200.000 đồng)

+ Tổng phí: 4.760.000 đồng (CKS: 1 năm) hoặc 5.640.000 đồng (CKS: 3 năm)

Mọi vấn đề (nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký kinh doanh,  mã số thuế; nộp hồ sơ khắc dấu, nhận con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu) chúng tôi sẽ đảm nhận, nhằm mang lại sự thuận tiện nhất cho Quý khách

Khuyến mãi: Miễn phí kê khai, báo cáo thuế tháng đầu tiên

Trang chủ
Trang chủ