Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Thay đổi địa chỉ trụ sở chínhNếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên CÙNG 1 quận/huyện thì chỉ phải làm thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh. Thời gian chỉ mất khoảng 05 ngày làm việc.
Nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính đến quận/huyện KHÁC thì phải làm thủ tục chốt thuế tại Chi cục thuế trước, sau đó mới tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở tại Phòng đăng ký kinh doanh. Nên thời gian sẽ lâu hơn, khoảng 18 ngày làm việc.

CÙNG QUẬN/HUYỆN

1.500.000 VNĐ

05 ngày làm việc

 

 • Tư vấn & giải đáp mọi câu hỏi
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý
 • Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty
 • Nhận & bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

KHÁC QUẬN/HUYỆN

3.500.000 VNĐ

18 ngày làm việc

 

 • Tư vấn & giải đáp mọi câu hỏi
 • Chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ pháp lý
 • Chốt thuế tại trụ sở cũ của doanh nghiệp
 • Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới
 • Khắc con dấu pháp nhân mới
 • Thực hiện thủ tục công bố mẫu dấu mới
 • Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp & con dấu mới

Bạn cần chuẩn bị những gì?

 • Địa chỉ trụ sở mới của doanh nghiệp;
 • Tình hình sử dụng hóa đơn hiện nay của doanh nghiệp (nếu là thay đổi địa chỉ khác quận/huyện);

Chân Tín sẽ tư vấn cho bạn:

 • Tư vấn về địa chỉ trụ sở chính sau khi chuyển địa chỉ;
 • Tư vấn các thủ tục về chính sách thuế, hóa đơn sau khi chuyển địa chỉ;
 • Hướng dẫn chuẩn bị các giấy tờ, văn bản, tài liệu liên quan để doanh nghiệp thực hiện việc chuyển địa chỉ trụ sở;

CÔNG VIỆC CỤ THỂ

Dưới đây là phần công việc Chân Tín sẽ thực hiện cho quý khách:

Thay đổi địa chỉ trụ sở CÙNG quận/huyện

Quy trình công việcThời gianChi phí
Chân Tín tư vấn, hoàn thiện hồ sơ, trình khách hàng ký hồ sơ, cử nhân viên nộp hồ sơ thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch đầu tư.1 ngày làm việc600.000 VNĐ
Sở Kế hoạch đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

 • Lệ phí cơ quan nhà nước xem xét hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh: 600.000 VNĐ;
 • Lệ phí công bố thành lập doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia: 300.000 VNĐ;
3 ngày làm việc900.000 VNĐ
Chân Tín nhận kết quả và bàn giao cho quý khách.1 ngày làm việc0 VNĐ

* Tổng 900.000 VNĐ là phí phải nộp Cơ quan nhà nước.

Thay đổi địa chỉ trụ sở KHÁC quận/huyện

Quy trình công việcThời gianChi phí
Chân Tín tư vấn, hoàn thiện hồ sơ, trình khách hàng ký hồ sơ, cử nhân viên nộp hồ sơ thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp tại Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đang đặt trụ sở chính và Sở Kế hoạch đầu tư.1 ngày làm việc600.000 VNĐ
Cơ quan Thuế xem xét tình trạng sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp và ra Thông báo về việc chuyển cơ quan quản lý thuế.

 • Lệ phí Cơ quan nhà nước xem xét và hoàn thiện hồ sơ thuế tại trụ sở cũ của doanh nghiệp: 1.000.000 VNĐ;
 • Chi phí chốt thuế và hoàn thiện các nội dung liên quan để hoàn thành nghĩa vụ thuế tại trụ sở cũ của doanh nghiệp: 1.000.000 VNĐ;
12 ngày làm việc2.000.000 VNĐ
Sở Kế hoạch đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

 • Lệ phí cơ quan nhà nước xem xét hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh: 600.000 VNĐ;
 • Lệ phí công bố thành lập doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia: 300.000 VNĐ;
3 ngày làm việc900.000 VNĐ
Khắc con dấu pháp nhân mới và thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu.1 ngày làm việc0 VNĐ
Chân Tín nhận kết quả và bàn giao cho quý khách.1 ngày làm việc0 VNĐ

* Tổng 2.900.000 VNĐ là phí phải nộp Cơ quan nhà nước.