Thành lập địa điểm kinh doanh

Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh trọn gói của Chân Tín chỉ 700.000 VNĐ giúp quý khách tiết kiệm được thời gian và an tâm hoàn toàn về mặt pháp lý.

Dưới đây là phần công việc Chân Tín sẽ thực hiện cho quý khách:

Bảng giá dịch vụ:
Chi phí thực hiện công việcChi phí
Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh công ty700.000 VNĐ

Quy trình & thời gian thực hiện công việc:

Quy trình công việcThời gian
Chân Tín tư vấn, hoàn thiện hồ sơ, trình khách hàng ký hồ sơ, cử nhân viên nộp hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư.1 ngày làm việc
Sở Kế hoạch đầu tư kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.3 ngày làm việc
Chân Tín nhận kết quả và bàn giao cho quý khách.1 ngày làm việc

Kết quả khách hàng sẽ nhận được:

Sau khi hoàn thành công việc, kết quả mà khách hàng sẽ nhận được bao gồm:

  • 01 Giấy Chứng nhận đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh;
  • Hồ sơ kê khai thuế ban đầu;

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Nếu như trước đây địa điểm kinh doanh được cấp trong 01 nội dung của đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thì nay mỗi địa điểm kinh doanh được cấp một Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh riêng bên cạnh với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận hoạt động của các địa điểm kinh doanh khác.

Cơ sở pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.