Ban hành gói miễn, giảm thuế 21.300 tỷ cho doanh nghiệp

Đơn vị gặp khó vì Covid-19 được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm 30% VAT, miễn tiền chậm nộp phát sinh năm 2020-2021…
Ngày 19/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Theo tính toán của Chính phủ tại tờ trình trước đây, ước tổng gói hỗ trợ miễn, giảm thuế lần này khoảng 21.300 tỷ đồng.
Về thuế thu nhập doanh nghiệp, đơn vị có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu giảm so với năm 2019 sẽ được giảm 30% số thuế phải nộp năm 2021.
Doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất hoặc sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, 2021 thì không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với 2019.
Cũng theo nghị quyết, hộ kinh doanh, cá nhân sản xuất tại các địa bàn chịu tác động của dịch trong năm 2021 sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp của quý III và IV/2021. Danh sách các đối tượng diện được miễn thuế sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định.
Cá nhân, tổ chức có các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ phần mềm, sản phẩm, dịch vụ nội dung số, trò chơi điện tử, nhạc số, quảng cáo số… sẽ không được miễn thuế này.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giảm 30% thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh từ ngày 1/11/2021 đến 31/12/2021.
Lĩnh vực sẽ được giảm thuế này, gồm: dịch vụ vận tải (đường sắt, đường thuỷ, hàng không, đường bộ); dịch vụ lưu trú, ăn uống; đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan quảng bá, tổ chức tour du lịch. Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, chương trình truyền hình, ghi âm, xuất bản âm nhạc; sáng tác, nghệ thuật và giải trí; thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; thể thao, vui chơi và giải trí.
Mức thuế giá trị gia tăng được giảm tùy thuộc vào phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Tức là, nếu nộp theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % tính thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ. Nếu nộp theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thì được giảm 30% mức thuế này.
Ngoài ra, nghị quyết cũng quy định miễn tiền chậm nộp phát sinh của năm 2020-2021 với các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với doanh nghiệp bị lỗ trong năm 2020. Trường hợp doanh nghiệp đã trả tiền chậm nộp thì không được thoái hoàn.
Ngoài giao Chính phủ chịu trách nhiệm thực hiện nội dung nghị quyết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn đề nghị rà soát, thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhằm giảm chi phí đầu vào.
Chính phủ cũng được giao nghiên cứu phương án hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên chi phí lao động; phương án sử dụng ngân sách cấp bù lãi suất tiền vay cho doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng nặng bởi dịch để phục hồi sản xuất, kinh doanh.