Nhượng quyền thương mại

Chúng ta vẫn nghe về việc 1 đơn vị nào đó nhận nhượng quyền thương mại từ McDonalds, trà sữa Gongcha… nhưng lại chưa thực sự biết Nhượng quyền thương mại là gì? Và tại sao chúng ta, các doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục nhượng quyền thương mại? Bài viết Nhượng quyền thương mại của CHÂN TÍN CONSULTANT sẽ chia sẻ thông tin đến quý doanh nghiệp được biết những thông tin về nhượng quyền thương mại cũng như lợi ích của việc nhượng quyền thương mại.

Nhượng quyền thương mại

Những điều cần biết về nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là gì?

Theo quy định Điều 284, Luật thương mại 2005 quy định: Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

 1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
 2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Tại sao phải thực hiện nhượng quyền thương mại?

Khi thực hiện nhượng quyền thương mại các bên nhượng quyền và bên nhận quyền có thể đạt lợi ích nhượng quyền thương mại sau đây:

– Đối với bên Nhận quyền:

Bạn có thể tiến hành công việc kinh doanh của mình trên sản sản phẩm có thương hiệu từ trước, mà không cần phải bỏ một khoảng thời gian không ngắn để xây dựng thương hiệu riêng của mình rồi mới có thể kinh doanh và tìm kiếm lợi ích tốt nhất được. Khi nhận quyền bạn có thể đạt được các lợi ích sau:

 • Không phải xây dựng thương hiệu:
 • Thừa hưởng lợi ích, kinh nghiệm và bí quyết tổ chức kinh doanh của bên Nhượng quyền
 • Giảm thiểu rủi ro của giai đoạn khởi nghiệp:
 • Thụ hưởng hiệu ứng chuỗi của hệ thống

– Đối với bên Nhượng quyền:

Không chỉ các bên nhận quyền có thể đạt được những lợi ích từ việc tiến hành kinh doanh trên thương hiệu của bên nhượng quyền, mà bên nhượng quyền thương mại cũng đạt được những lợi ích khi nhượng quyền thương mại.

 • Mô hình kinh doanh được mở rộng, khả năng tiêu thụ cao từ đó nâng cao được giá trị thương hiệu
 • Tạo ra được hiệu ứng chuỗi mà không phải bỏ ra nhiều vốn đầu tư

Điều kiện để thực hiện nhượng quyền thương mại

Để việc thực hiện nhượng quyền thương mại được diễn ra, thì các bên nhận quyền và nhượng quyền phải đáp ứng được các điều kiện sau khi thực hiện nhượng quyền thương mại.

Bên nhượng quyền: Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

 • Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP.
 • Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP.

Tham khảo quy định Điều 5, Nghị định 35/2006/NĐ-CP.

Bên nhận quyền:

 • Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại

Tham khảo quy định Điều 6, Nghị định 35/2006/NĐ-CP

Hàng hóa nhận chuyển nhượng:

 • Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.
 • Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

Tham khảo quy định Điều 7, Nghị định 35/2006/NĐ-CP

Dịch vụ của CHÂN TÍN CONSULTANT

 • Tư vấn các khía cạnh pháp lý về hoạt động phân phối dưới hình thức nhượng quyền thương mại.
 • Tư vấn và làm việc với đối tác nước ngoài trong lĩnh vực phân phối dưới hình thức nhượng quyền thương mại.
 • Tư vấn đăng ký kinh doanh và thành lập doanh nghiệp để thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại.
 • Tư vấn về soạn thảo hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại.
 • Tiến hành thủ tục dịch vụ dịch thuật, công chứng, chứng thực các tài liệu phục vụ cho việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.
 • Tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo ủy quyền của khách hàng tại Sở Công Thương và Bộ Công Thương

Công ty CHAN TIN CONSULTANT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty và các thủ tục sau thành lập cho doanh nhân trong nước và nước ngoài. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất và kịp thời nhất!

thành lập doanh nghiệp