Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì?

Bạn muốn thành lập công ty và thắc mắc về chức danh chủ tịch quản trị. bạn không biết loại hình công ty nào thì mình sẽ có chức danh này, cũng chưa rõ thẩm quyền của chủ tịch hội đồng quản trị. Lí do tại sao phải cần có một chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty. Bài viết Chủ tịch hội đồng quản trị của CHÂN TÍN sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin trên.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Những điều cần biết về chủ tịch hội đồng quản trị

Công ty nào thì có chức danh chủ tịch hội đồng quản trị?

Chỉ có loại hình công ty cổ phần là có chức danh chủ tịch hội đồng quản trị người đại diện cho cơ quan cao nhất của công ty, còn đối với công ty TNHH và công ty hợp danh thì người đại diện cho cơ quan cao nhất của công ty là chủ tịch hội đồng thành viên.

Chủ tịch hội đồng quản trị

Theo quy định Khoản 1, Điều 152, Luật doanh nghiệp 2014 thì chủ tịch hội đồng quản trị là:

 • Là thành viên hội đồng quản trị
 • Là người đứng đầu, đại diện cho HĐQT/Đại hội đồng cổ đông – các cơ quan cao nhất trong công ty.
 • Được bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kì Hội đồng quản trị
 • Có thể kiêm nhiệm chức vị giám đốc hoặc tổng giám đốc trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ công ty quy định.

Tại sao phải có chủ tịch hội đồng quản trị

Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta phải tìm hiểu tại sao lại có hội đồng quản trị, vì chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện cho cơ quan cao nhất trong công ty Hội đồng quản trị. Vậy chủ tịch hội đồng quản trị là người nắm giữa quyền hành cao nhất trong hội đồng quản trị, người điều hành hoạt động của hội đồng cổ đông, cùng với các thành viên trong hội đồng kịp thời ra các quyết định thuộc thẩm quyền để vận hành công ty, giải quyết các vấn đề.

Quyền hạn của hội đồng quản trị

Theo quy định Khoản 3, Điều 152, Luật doanh nghiệp 2014 chủ tịch hội đồng quản trị có các quyền hạn sau:

 • Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
 • Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
 • Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
 • Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Dịch vụ của CHÂN TÍN CONSULTANT

Khi bạn liên hệ với chúng tôi, gửi thắc mắc của bạn về thành lập doanh nghiệp và tổ chức cơ cấu công ty chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn những thông tin pháp lí quan trọng về vai trò của chủ tịch hội đổng quản trị.
 • Cung cấp cho bạn biết phạm vị quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị.
 • Giúp bạn tháo gỡ những rắc rối gặp phải, giải quyết vấn đề nhanh chóng với việc tạo lập các chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị và các chức danh khác.

Công ty CHAN TIN CONSULTANT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty và các thủ tục sau thành lập cho doanh nhân trong nước và nước ngoài. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất và kịp thời nhất!

thành lập doanh nghiệp