Menu
Categories

Quyết định số 2485/QĐ-UB-QLĐT

Quyết định số 2485/QĐ-UB-QLĐT

  • Quyết định số 2485/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/8/1994 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch Khu vực Ngoại giao đoàn(Văn bản đính kèm)