Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND

Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND

  • Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06/11/2006 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời, trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006-2010 (Văn bản đính kèm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *