Quyết định số 174/2004/QĐ-UB

Quyết định số 174/2004/QĐ-UB

  • Quyết định số 174/2004/QĐ-UB ngày 15/17/2004 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội (Văn bản đính kèm)