BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói (Báo cáo thuế GTGT + Quyết toán thuế TNDN + thuế TNCN + thống kê)

1. Dịch vụ, tư vấn và các dịch vụ không tính giá thành

                 ♥ Số lượng hóa đơn (Đầu vào + Đầu ra)

– Không có hóa đơn: 900.000 đồng

– Từ 01 đến 05: 1.200.000 đồng

– Từ 05 đến 10: 1.400.000 đồng

– Từ 11 đến 15: 1.600.000 đồng

– Từ 16 đến 20: 1.800.000 đồng

♥ Thêm 50.000 đồng/ tháng cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm từ 21 trở lên

2. Thương mại, Đại lý vận tải, SX phần mềm

♥ Số lượng hóa đơn (Đầu vào + Đầu ra)

– Không có hóa đơn và bảng kê hàng hóa: 900.000 đồng

– Từ 01 đến 05 (Hóa đơn và Bảng kê): 1.400.000 đồng

– Từ 05 đến 10 (Hóa đơn và Bảng kê): 1.600.000 đồng

– Từ 11 đến 15 (Hóa đơn và Bảng kê): 1.800.000 đồng

– Từ 16 đến 20 (Hóa đơn và Bảng kê): 2.000.000 đồng

♥ Thêm 100.000 đồng/ tháng cho mỗi 05 (hóa đơn và bảng kê) tăng thêm từ 21 trở lên

 3. Gia công, lắp đặt, sửa chữa, Dịch vụ ăn uống, Dịch vụ vận tải, Tổ chức tuor du lịch

♥ Số lượng hóa đơn (Đầu vào + Đầu ra)

– Không có hóa đơn và bảng kê hàng hóa: 900.000 đồng

– Từ 01 đến 05 (Hóa đơn và Bảng kê): 1.600.000 đồng

– Từ 05 đến 10 (Hóa đơn và Bảng kê): 1.800.000 đồng

– Từ 11 đến 15 (Hóa đơn và Bảng kê): 2.000.000 đồng

– Từ 16 đến 20 (Hóa đơn và Bảng kê): 2.200.000 đồng

♥ Thêm 150.000 đồng/ tháng cho mỗi 05 (hóa đơn và bảng kê) tăng thêm từ 21 trở lên

4. Sản xuất, Xây dựng

♥ Số lượng hóa đơn (Đầu vào + Đầu ra)

– Không có hóa đơn và bảng kê hàng hóa: 900.000 đồng

– Từ 01 đến 05 (Hóa đơn và Bảng kê): 2.000.000 đồng

– Từ 05 đến 10 (Hóa đơn và Bảng kê): 2.200.000 đồng

– Từ 11 đến 15 (Hóa đơn và Bảng kê): 2.400.000 đồng

– Từ 16 đến 20 (Hóa đơn và Bảng kê): 2.600.000 đồng

♥ Thêm 200.000 đồng/ tháng cho mỗi 05 (hóa đơn và bảng kê) tăng thêm từ 21 trở lên

Lưu ý:

– Nếu doanh nghiệp có xuất nhập khẩu hàng hóa thì phí thêm 200.000 đồng/tháng

– Nếu doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài: thêm 200.000 đồng/tháng

– Phụ thu phí quyết toán thuế tính một tháng phí dịch vụ

Với phí dịch vụ tiết kiệm nêu trên, Quý khách được cung cấp một hệ thống kế toán thuế đầy đủ và an toàn như sau:

  • Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng

– Báo cáo thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

– Báo cáo thuế TNCN hàng tháng bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

  • Thực hiện báo cáo thuế hàng quý

– Báo cáo thuế GTGT hàng quý bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

– Báo cáo thuế TNCN hàng quý bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

– Tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

  • Thực hiện báo cáo thuế hàng năm

– Báo cáo thuế GTGT hàng năm bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

– Báo cáo thuế TNCN hàng năm bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

– Báo cáo tài chính năm gồm Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

  • Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng

– Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuất hàng hóa, phiếu kế toán…

– Sổ nhật ký chung

– Sổ cái các tài khoản

– Sổ quỹ tiền mặt

– Các sổ chi tiết như: Sổ chi tiết hàng tồn kho, sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết TSCĐ, sổ chi tiết công cụ dụng cụ,…

  • Thực hiện hồ sơ đăng ký thuế đầu mỗi năm

– Tờ khai thuế môn bài

– Tờ khai đăng ký hình thức kế toán

– Bảng đăng ký khấu hao TSCĐ

  •  Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện các công việc khác như sau

– Lập báo cáo thống kê hàng tháng, hàng quý, hàng năm

– Trực tiếp nộp báo cáo thuế và làm việc với cơ quan thuế

– Tư vấn thủ tục đăng ký lao động và BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp

– Tư vấn nghiệp vụ phát sinh để hợp lý hóa các chi phí mà doanh nghiệp thực tế đã chi nhằm giảm mức thuế phải nộp

– Tư vấn gỡ rối trong sổ sách kế toán

– Tư vấn giải đáp những thắc mắc về thuế – kế toán