BẢNG GIÁ BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG

 

1.Nội dung công việc

  • Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng

– Báo cáo thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

– Báo cáo thuế TNCN hàng tháng bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

  • Thực hiện báo cáo thuế hàng quý

– Báo cáo thuế GTGT hàng quý bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

– Báo cáo thuế TNCN hàng quý bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều

  • Thực hiện hồ sơ đăng ký thuế đầu mỗi năm

– Tờ khai thuế môn bài

– Bảng quyết toán hóa đơn năm

– Tờ khai đăng ký hình thức kế toán

– Bảng đăng ký khấu hao tài sản cố định

2.Loại hình kinh doanh

– Dịch vụ

– Sản xuất

– Thương mại

– Gia công

– Xây dựng

 3.Số lượng Hóa đơn (Đầu vào + Đầu ra hoặc số lượng Hợp đồng SX, XD) và phí dịch vụ tương ứng)

– Không có hóa đơn: 400.000 đồng

– Từ 01 đến 05: 500.000 đồng

– Từ 05 đến 10: 600.000 đồng

– Từ 10 đến 15: 700.000 đồng

– Từ 15 đến 20: 800.000 đồng

– Thêm 50.000 đồng/tháng cho mỗi mười hóa đơn hoặc hợp đồng tăng thêm từ 21 trở lên

Ghi chú:

– Nếu doanh nghiệp có xuất nhập khẩu hàng hóa thì phí thêm 200.000 đồng/tháng

– Nếu doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài: thêm 200.000 đồng/tháng