BẢNG BÁO GIÁ PHÁP LÝ

[highlight bgcolor=”#ffbb00″ txtcolor=”#000000″]Gói 1: Standar Package – Tư vấn và soạn hồ sơ: GP + MST + XNK[/highlight]

– Tư vấn tên, ngành nghề, vốn điều lệ, địa điểm kinh doanh và soạn hồ sơ: 300.000 đồng (3 ngày)

– Chưa bao gồm Lệ phí Nhà nước (Lệ phí nộp Sở: 200.000 đồng + Đăng bố cáo thành lập: 300.000 đồng)

– Tổng cộng phí dịch vụ: 300.000 đồng

 

[highlight bgcolor=”#ffbb00″ txtcolor=”#000000″]Gói 2: Silver Package – Tư vấn và thực hiện: (GP + MST + XNK) + Dấu tròn+ Báo[/highlight]

– Soạn, nộp hồ sơ, lấy Giấy phép + MST + XNK:  500.000 đồng (5 ngày)

– Lệ phí nộp Sở KH&ĐT: 200.000 đồng

– Đăng ký khắc dấu tròn + Giấy xác nhận mẫu dấu: 470.000 đồng (2 ngày)

– Đăng báo công bố thông tin (Mạng thông tin quốc gia): 300.000 đồng

– Phí công chứng: 100.000 đồng

–  Tổng cộng phí dịch vụ: 1.570.000 đồng

 

[highlight bgcolor=”#ffbb00″ txtcolor=”#000000″]Gói 3: Gold Package – Tư vấn và thực hiện: (GP + MST + XNK) + Dấu tròn + Báo + Khai thuế ban đầu [/highlight]

– Soạn, nộp hồ sơ, lấy Giấy phép + MST + XNK: 1.000.000 đồng (5 ngày)

– Lệ phí nộp Sở KH&ĐT: 200.000 đồng

– Đăng ký khắc dấu tròn + Giấy xác nhận mẫu dấu: 470.000 đồng (2 ngày)

– Đăng báo công bố thông tin (Mạng thông tin quốc gia): 300.000 đồng

– Phí công chứng: 100.000 đồng

– Thiết lập thuế ban đầu (Giải trình cơ quan thuế, thủ tục phát hành hóa đơn): 500.000 đồng

– Tổng cộng phí dịch vụ:  2.570.000 đồng

 

[highlight bgcolor=”#ffbb00″ txtcolor=”#000000″]Gói 4: Diamon Package – Tư vấn và thực hiện: (GP + MST + XNK) + Dấu tròn + Báo + Khai thuế ban đầu + hỗ trợ khai thuế+ Đặt in 1 cuốn hóa đơn tài chính + Đăng ký chữ ký sốkê khai qua mạng 1 năm[/highlight]

– Soạn, nộp hồ sơ, lấy Giấy phép + MST + XNK: 1.500.000 đồng (3 ngày)

– Lệ phí nộp Sở KH&ĐT: 200.000 đồng

–  Đăng ký khắc dấu tròn + Giấy xác nhận mẫu dấu: 470.000 đồng (2 ngày)

– Đăng báo công bố thông tin (Mạng thông tin quốc gia): 300.000 đồng

– Phí công chứng: 100.000 đồng

– Soạn chứng nhận góp vốn và sổ đăng ký cổ đông (sổ đăng ký thành viên): 100.000 đồng

– Thiết lập thuế ban đầu (Giải trình cơ quan thuế, thủ tục phát hành hóa đơn): 500.000 đồng

– Hỗ trợ thực hiện thủ tục đặt in hoặc mua hóa đơn

+ 1 cuốn hóa đơn tài chính (gồm tư vấn, thiết kế, soạn thông báo phát hành hóa đơn) (Đã có VAT): 412.000 đồng

– Đăng ký chữ ký số 1 năm kê khai qua mạng: 1.089.000 đồng

-Hỗ trợ, tư vấn các thủ tục cần thiết đối với doanh nghiệp mới thành lập

Mọi vấn đề (nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký kinh doanh, mã số thuế; nộp hồ sơ khắc dấu, nhận con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu) chúng tôi sẽ đảm nhận, nhằm mang lại sự thuận tiện nhất cho Quý khách.

Khuyến mãi: Miễn phí kê khai, báo cáo thuế tháng đầu tiên

– Tổng cộng phí dịch vụ: 4.671.000 đồng