Thành lập công ty có cần bằng cấp không?

Liệu thành lập công ty có cần bằng cấp không là một câu hỏi khá phổ biến trước sự thật một số lượng CEO trên thế giới không cần nhiều bằng cấp mà vẫn thành công như Bill Gates, Michael Dell… CHÂN TÍN  sẽ cùng bạn trả lời câu hỏi này nhé.

Thành lập công ty có cần bằng cấp không

Quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp

Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 quy định, trừ các trường hợp dưới đây, mọi công dân hoặc tổ chức đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Thành lập công ty có cần bằng cấp không?

Tuy mọi cá nhân hay tổ chức (trừ những trường hợp đã nêu ở trên) đều có quyền được thành lập và quản lý doanh nghiệp nhưng tại Việt Nam, ngành nghề kinh doanh được chia làm 02 nhóm (i) ngành nghề kinh doanh không có điều kiện;  (ii) ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện ở đây bao gồm: Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề, ngành nghề yêu cầu về Bằng tốt nghiệp đại học, ngành nghề yêu cầu ký quỹ…

Danh sách ngành nghề cần chứng chỉ hành nghề < http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/HoatDongAnh/PhongDKKD_Khac/Nganh%20nghe%20can%20co%20CCHN.pdf>

Như vậy, thành lập công ty có cần bằng cấp không sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực mà khách hàng kinh doanh và khách hàng phải đáp ứng yêu cầu mới có thể tiến hành thành lập công ty với ngành nghề kinh doanh đó.