Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND

  • Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 18/04/2009 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc phân công, ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước và các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Văn bản đính kèm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *