Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hộ

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hộ

  • Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội (Văn bản đính kèm) Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *