Câu hỏi 4 (địa chỉ)

Câu hỏi 4:  Cty chúng tôi là một cty Cổ Phần ngành nghề kinh doanh: Giáo dục thành lập tháng 05 năm 2009 trụ sở chính đặt tại quận Bình Tân. Nay vì tình hình kinh doanh cty chúng tôi muốn đời trụ sở sang quận 7 thì thủ tục như thế nào?

———————————————————————————————————————————————————————————

Trả lời 4:

Về vấn của chị, chúng tôi xin trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 34, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp.

– Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

– Trường hợp chuyển địa điểm trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gởi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Hồ sơ thay đổi trụ sở trụ sở chính của doanh nghiệp gồm:

– Thông báo thay đổi.

– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *