Menu
Categories

Thông tư số 131/2010/TT-BTC

Thông tư số 131/2010/TT-BTC

  • Thông tư số 131/2010/TT-BTC 06/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam (Văn bản đính kèm)