Giải đáp về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giải đáp về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Câu hỏi 1: 

Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 2012 hoạt động theo loại hình TNHH 2 thành viên trở lên. Tôi giữ chức vụ là Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật. Xin cho hỏi:

– Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp này?

– Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp này là ai? (Xem trả lời)

Câu hỏi 2:

 Công ty chúng tôi bao gồm 3 cổ đông sáng lập: A, B và C được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào năm 2010. Tháng 1/2014, Ông C đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần cho Ông D.

Sau khi hoàn tất thủ tục về chuyển nhượng cổ phần, Ông D yêu cầu bổ sung thông tin của Ông trong danh sách cổ đông sáng lập ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty. Xin cho hỏi hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với trường hợp nêu trên của công ty chúng tôi. (Xem trả lời)

 

Câu hỏi 4:

 Đề nghị hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần. (Xem trả lời)

Câu hỏi 5: 

Hiện tại, công ty chúng tôi có 1 chi nhánh tại Hà Nội có nhu cầu chuyển trụ sở chi nhánh vào Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cho hỏi chúng tôi cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? (Xem trả lời)

Câu hỏi 6:

Hiện tại, công ty chúng tôi đang hoạt động tại trụ sở chính tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Nay công ty có nhu cầu chuyển địa chỉ trụ sở chính sang Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cho hỏi  cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? (Xem trả lời)

Câu hỏi 7:

Công ty chúng tôi hoạt động theo loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên. Hiện tại, công ty chúng tôi đang làm thủ tục tiếp nhận thành viên mới vào công ty. Xin cho hỏi chúng tôi cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? (Xem trả lời) 

Câu hỏi 8:

Hiện tại, công ty tôi đang hoạt động theo loại hình công ty TNHH một thành viên. Nay tôi có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho đối tác của tôi. Xin cho hỏi tôi cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? (Xem trả lời)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *