CÁC VĂN BẢN CỦA TPHCM

CÁC VĂN BẢN CỦA TPHCM

1. Quyết định 200/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung (Văn bản đính kèm) 

2. Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06/11/2006 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời, trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006-2010 (Văn bản đính kèm)

3. Quyết định số 2485/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/8/1994 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch Khu vực Ngoại giao đoàn (Văn bản đính kèm)

4. Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Văn bản đính kèm)

5. Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Tp. Hồ Chí Minh (Văn bản đính kèm)

6. Quyết định số 174/2004/QĐ-UB ngày 15/17/2004 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội (Văn bản đính kèm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *