BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ T-VAN TAX24 (SmartSign)

Gói sản phẩm Mới Thành Lập 1 năm 2 NĂM 3 NĂM
KHUYẾN MẠI (Tặng 0 tháng) (Tặng 4 tháng) (Tặng 8 tháng) (Tặng 12 tháng)
Giá chứng thư số 990.000 900.000 1.530.000 2.160.000
Giá Token Miễn Phí 450.000 450.000 Miễn Phí
Cộng trước Thuế 990.000 1.350.000 1.980.000 2.160.000
VAT(10%) 99.000 135.000 198.000 216.000
Tổng tiền 1.089.000 1.485.000 2.178.000 2.376.000

 

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA (SmartSign)

Gói sản phẩm 1 năm 2 NĂM 3 NĂM
KHUYẾN MẠI (Tặng 4 tháng) (Tặng 8 tháng) (Tặng 12 tháng)
Giá chứng thư số 900.000 1.530.000 1.710.000
Giá Token 0 0 0
Cộng trước Thuế 900.000 1.530.000 1.710.000
VAT(10%) 90.000 153.000 171.000
Tổng tiền 990.000 1.683.000 1.881.000

 

CHUYỂN TỪ NHÀ CUNG CẤP KHÁC SANG CHỮ KÝ SỐ VINA (SmartSign)

Gói sản phẩm 1 năm 2 NĂM 3 NĂM
KHUYẾN MẠI (Tặng 9 tháng) (Tặng 12 tháng) (Tặng 12 tháng)
Giá chứng thư số 900.000 1.530.000 2.160.000
Giá Token 450.000 Miễn phí Miễn Phí
Cộng trước Thuế 1.350.000 1.530.000 2.160.000
VAT(10%) 135.000 153.000 216.000
Tổng tiền 1.485.000 1.683.000 2.376.000

 

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ 0978.699.799 hoặc 0972.76.41.41 để được tư vấn hoặc nhận được những thông tin về trương trình khuyến mãi