BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN GTGT

     A. GIẤY FORD 70 gr MÀU TRẮNG :
Nền giấy trắng cho tất cả các liên, số nhảy màu đỏ

IN 1 MÀU * 2 LIÊN

 IN 1 MÀU * 3 LIÊN
SỐ LƯỢNGĐƠN GIÁTHÀNH TIỀNSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

01 cuốn

294,000294,00001 cuốn368,000368,000
02 cuốn284,000568,00002 cuốn348,000

696,000

03 cuốn

234,000702,00003 cuốn301,000903,000
04 cuốn194,000776,00004 cuốn242,000

968,000

05 cuốn174,000870,00005 cuốn204,000

1,020,000

10 cuốn

134,0001,340,00010 cuốn169,0001,690,000
15 cuốn116,0001,740,00015 cuốn146,000

2,190,000

20 cuốn

109,0002,180,00020 cuốn142,0002,840,000
25 cuốn102,0002,550,00025 cuốn134,000

3,350,000

30 cuốn

94,0002,820,00030 cuốn128,0003,840,000
35 cuốn90,0003,150,00035 cuốn123,000

4,305,000

40 cuốn84,0003,360,00040 cuốn115,000

4,600,000

50 cuốn

75,0003,750,00050 cuốn103,0005,150,000
60 cuốn69,0004,140,00060 cuốn93,000

5,580,000

70 cuốn

62,0004,340,00070 cuốn83,0005,810,000
80 cuốn56,0004,480,00080 cuốn73,000

5,840,000

90 cuốn53,0004,770,00090 cuốn70,000

6,300,000

100 cuốn50,0005,000,000100 cuốn68,000

6,800,000

IN NHIỀU MÀU * 2 LIÊN

 IN NHIỀU MÀU * 3 LIÊN
SỐ LƯỢNGĐƠN GIÁTHÀNH TIỀN SỐ LƯỢNGĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

01 cuốn334,000334,000 01 cuốn412,000

412,000

02 cuốn

314,000628,000 02 cuốn392,000784,000
03 cuốn274,000822,000 03 cuốn345,000

1,035,000

04 cuốn226,000904,000 04 cuốn286,000

1,144,000

05 cuốn

198,000990,000 05 cuốn248,0001,240,000
10 cuốn158,0001,580,000 10 cuốn198,000

1,980,000

15 cuốn

150,0002,250,000 15 cuốn190,0002,850,000

20 cuốn

148,0002,960,000 20 cuốn186,000

3,720,000

25 cuốn143,0003,575,000 25 cuốn178,000

4,450,000

30 cuốn137,0004,110,000 30 cuốn172,000

5,160,000

35 cuốn

130,0004,550,000 35 cuốn163,0005,705,000
40 cuốn124,0004,960,000 40 cuốn154,000

6,160,000

50 cuốn110,0005,500,000 50 cuốn143,000

7,150,000

60 cuốn

102,0006,120,000 60 cuốn136,0008,160,000
70 cuốn96,0006,720,000 70 cuốn127,000

8,890,000

80 cuốn90,0007,200,000 80 cuốn117,000

9,360,000

90 cuốn

83,0007,470,000 90 cuốn114,00010,260,000
100 cuốn76,0007,600,000 100 cuốn112,000

11,200,000

      

B.GiẤY FORD 70 gr MÀU:
Nền giấy liên 1: trắng, liên 2: hồng, liên 3: xanh,

số nhảy màu đỏ

IN 1 MÀU * 2 LIÊN

 IN 1 MÀU * 3 LIÊN
SỐ LƯỢNGĐƠN GIÁTHÀNH TIỀN SỐ LƯỢNGĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

01 cuốn

297,000297,000 01 cuốn371,000371,000
02 cuốn287,000574,000 02 cuốn351,000

702,000

03 cuốn

237,000711,000 03 cuốn304,000912,000
04 cuốn197,000788,000 04 cuốn245,000

980,000

05 cuốn177,000885,000 05 cuốn207,000

1,035,000

10 cuốn

137,0001,370,000 10 cuốn172,0001,720,000
15 cuốn119,0001,785,000 15 cuốn149,000

2,235,000

20 cuốn112,0002,240,000 20 cuốn145,000

2,900,000

25 cuốn

105,0002,625,000 25 cuốn137,0003,425,000

30 cuốn

97,0002,910,000 30 cuốn131,000

3,930,000

35 cuốn

93,0003,255,000 35 cuốn126,000

4,410,000

40 cuốn

87,0003,480,000 40 cuốn118,000

4,720,000

50 cuốn

78,0003,900,000 50 cuốn106,000

5,300,000

60 cuốn72,0004,320,000 60 cuốn96,000

5,760,000

70 cuốn

65,0004,550,000 70 cuốn86,0006,020,000
80 cuốn59,0004,720,000 80 cuốn76,000

6,080,000

90 cuốn56,0005,040,000 90 cuốn73,000

6,570,000

100 cuốn53,0005,300,000 100 cuốn71,000

7,100,000

IN NHIỀU MÀU * 2 LIÊN

 IN NHIỀU MÀU * 3 LIÊN
SỐ LƯỢNGĐƠN GIÁTHÀNH TIỀN SỐ LƯỢNGĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

01 cuốn

337,000337,000 01 cuốn415,000415,000
02 cuốn317,000634,000 02 cuốn395,000

790,000

03 cuốn277,000831,000 03 cuốn348,000

1,044,000

04 cuốn229,000916,000 04 cuốn289,000

1,156,000

05 cuốn201,0001,005,000 05 cuốn251,000

1,255,000

10 cuốn161,0001,610,000 10 cuốn201,000

2,010,000

15 cuốn153,0002,295,000 15 cuốn193,000

2,895,000

20 cuốn

151,0003,020,000 20 cuốn189,0003,780,000

25 cuốn

146,0003,650,000 25 cuốn181,000

4,525,000

30 cuốn140,0004,200,000 30 cuốn175,000

5,250,000

35 cuốn

133,0004,655,000 35 cuốn166,0005,810,000

40 cuốn

127,0005,080,000 40 cuốn157,0006,280,000
50 cuốn113,0005,650,000 50 cuốn146,000

7,300,000

60 cuốn105,0006,300,000 60 cuốn139,000

8,340,000

70 cuốn

99,0006,930,000 70 cuốn130,0009,100,000
80 cuốn93,0007,440,000 80 cuốn120,000

9,600,000

90 cuốn

86,0007,740,000 90 cuốn117,000

10,530,000

100 cuốn79,0007,900,000 100 cuốn115,000

11,500,000