Chữ ký số là gì?

Để kê khai nộp tờ khai thuế qua mạng, người nộp thuế cần có chữ ký số. Chữ ký số là thông tin đi kèm dữ liệu nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Nó đóng vai trò như con dấu điện tử của người phát hành văn bản, tài liệu trong giao dịch điện tử. Chữ ký số lưu trữ thông tin doanh nghiệp như Tên công ty, Mã số doanh nghiệp, người đại diện pháp lý, địa chỉ, số điện thoại,… Chữ ký số được lưu trữ trong một thiết bị đặc biệt có kích thước nhỏ như một chiếc USB mà ta thường gọi là USB Token, nó được bảo vệ bằng mật khẩu nên có tính bảo mật cao. Ngoài việc sử dụng cho kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng, chữ ký số có thể được sử dụng trong giao dịch điện tử khác.

Một số đặc tính căn bản cần có của chữ ký số:
– Tính an ninh của chữ ký số: Chữ ký số đã được chứng minh về mặt kỹ thuật đảm bảo an ninh, duy nhất và không thể giả mạo được. Chữ ký số được lưu trữ trong thiết bị đặc biệt (USB Token), bảo vệ bởi mật khẩu nên có mức đảm bảo an ninh cao.
– Tính pháp lý của chữ ký số: Thông tư 180/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính công nhận tính pháp lý của hình thức giao dịch điện tử sử dụng chữ ký số giữa người nộp thuế và cơ quan Thuế. Như vậy, khi kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng có dùng chữ ký số, các hồ sơ thuế điện tử có giá trị tương đương như các hồ sơ thuế được gửi trực tiếp tới cơ quan thuế.

Chữ ký số dựa trên công nghệ mã khóa công khai (RSA):  mỗi người dùng phải có 1 cặp khóa (keypair) gồm khóa công khai (public key) và khóa bí mật (private key).
Mội số thuật ngữ được dùng khi sử dụng chữ ký số
+ “Khóa bí mật” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số
+ “Khóa công khai” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.
+ “Ký số” là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.
+ “Người ký” là thuê bao dùng đúng khóa bí mật của mình để ký số vào một thông điệp dữ liệu dưới tên của mình.
+ “Người nhận” là tổ chức, cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi người ký, sử dụng chứng thư số của người ký đó để kiểm tra chữ ký số trong thông điệp dữ liệu nhận được và tiến hành các hoạt động, giao dịch có liên quan.

Quý khách vui lòng chọn nhà cung cấp dịch vụ mà mình yêu thích tại các logo dưới đây

[one-fourth] [content-center-aligned] [arctext rotate=”true”]Chữ ký số CA2[/arctext][image src=”https://chantin.net/wp-content/uploads/2014/09/nacencom-ca.jpg”/][/content-center-aligned] [/one-fourth] [one-fourth] [content-center-aligned] [arctext rotate=”true”]Chữ ký số VINA[/arctext][image src=”https://chantin.net/wp-content/uploads/2014/09/vina-ca.jpg”/][/content-center-aligned] [/one-fourth] [one-fourth] [content-center-aligned] [arctext rotate=”true”]Chữ ký số CK[/arctext][image src=”https://chantin.net/wp-content/uploads/2014/09/icon-ck-lelf.jpg”/][/content-center-aligned] [/one-fourth][one-fourth last] [content-center-aligned] [arctext rotate=”true”]Cổng T-Van Tax24[/arctext][image src=”https://chantin.net/wp-content/uploads/2014/09/tax24-left.jpg”/][/content-center-aligned] [/one-fourth]