Câu hỏi 4 (ngành)

Câu hỏi 4: Xin hỏi, các điều kiện để kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nào?

——————————————————————————————————————————————————————————–

Trả lời 4:

         + Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh áp dụng theo các quy định của các luật, pháp lệnh, nghị định chuyên ngành hoặc quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ. Các quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề đó tại các văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài các loại văn bản quy phạm pháp luật đã nêu tại Khoản 1 Điều này đều không có hiệu lực thi hành.

+ Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh các ngành, nghề đó; công bố trên trang điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ danh mục các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa lên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia”.

+ Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định cụ thể tại Luật Đầu tư năm 2014. Ngày 26/11/2014, Luật Đầu tư năm 2014 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.

 

Nếu Quý khách có thắc mắc và cần tư vấn thêm xin liên hệ Số điện thoại hỗ trợ: 08.6278.6278 – 0913.085.508 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ Email: tuvandoanhnghiep@saigon.net.vn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hồi đáp thắc mắc của Quý khách.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *