Menu
Categories

Thông tư 220/2013/TT-BTC

Thông tư 220/2013/TT-BTC

  •  Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (Văn bản đính kèm)