Menu
Categories

Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg

Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg

  • Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công-tu (Văn bản đính kèm)