Menu
Categories

Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND

  • Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Văn bản đính kèm)