Menu
Categories

Nghị định 194/2013/NĐ-CP

Nghị định 194/2013/NĐ-CP

  • Nghị định 194/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (Văn bản đính kèm)