Menu
Categories

Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg

Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg

  • Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam (Văn bản đính kèm)