Menu
Categories

1) Thành lập và thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh – VPĐD – Kho hàng a/Thành lập chi nhánh, VPĐD kho hàng địa điểm kinh doanh tại...

– Tư vấn tên, ngành nghề, vốn điều lệ, địa điểm kinh doanh và soạn hồ sơ: 300.000 đồng (3 ngày) – Chưa bao gồm Lệ phí Nhà nước...