Categories
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

CÁC DỊCH VỤ CHÍNH

6

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN KẾ TOÁN – THUẾ

ĐẠI LÝ CHỮ KÝ SỐ

IN HÓA ĐƠN – BIỂU MẪU

CÁC GÓI DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

1/ Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, tư vấn nghành nghề kinh doanh, tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, địa điểm kinh doanh cùng các vấn đề liên quan.

2/ Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

3/ Nộp hồ sơ và nhận Giấy CN ĐKKD + MST

4/ Đăng ký khắc dấu, nhận con dấu tròn và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

– Thời gian thực hiện: Mục 3: 5 đến 10 ngày, Mục 4:  2 ngày

– Phí dịch vụ: 500.000 đồng

– Lệ phí Nhà nước: 670.000 đồng (Lệ phí đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng + Lệ phí khắc dấu, đăng ký mẫu dấu: 470.000 đồng)

+ Tổng cộng: 1.170.000 đồng

Nhân viên của chúng tôi sẽ luôn đi trước (cùng) Quý khách để lấy số thứ tự, hỗ trợ, hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kế quả đăng ký kinh doanh, nộp hồ sơ và nhận con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho Quý khách

Khuyến mãi: Miễn phí kê khai, báo cáo thuế tháng đầu tiên

1/ Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, tư vấn nghành nghề kinh doanh, tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, địa điểm kinh doanh cùng các vấn đề liên quan.

2/ Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

3/ Nộp hồ sơ và nhận Giấy CN ĐKKD + MST

4/ Đăng ký khắc dấu, nhận con dấu tròn và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

5/ Bố cáo thành lập theo đúng quy định của pháp luật

– Thời gian thực hiện: Mục 3: 5 đếnt]gày, Mục 4:  2 ngày

– Phí dịch vụ: 800.000 đồng

– Lệ phí Nhà nước: 970.000 đồng (Lệ phí đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng + Lệ phí khắc dấu, đăng ký mẫu dấu: 470.000 đồng + Bố cáo thành lập: 300.000 đồng)

+ Tổng cộng: 1.770.000 đồng

Quý khách chỉ đến cơ quan Công an một lần duy nhất để nhận con dấu từ cơ quan Công an. Mọi vấn đề (nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký kinh doanh, mã số thuế; nộp hồ sơ khắc dấu) chúng tôi sẽ đảm nhận, nhằm mang lại sự thuận tiện nhất cho Quý khách

Khuyến mãi: Miễn phí kê khai, báo cáo thuế tháng đầu tiên

1/ Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, tư vấn nghành nghề kinh doanh, tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, địa điểm kinh doanh cùng các vấn đề liên quan.

2/ Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

3/ Nộp hồ sơ và nhận Giấy CN ĐKKD + MST

4/ Đăng ký khắc dấu, nhận con dấu tròn và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

5/ Bố cáo thành lập theo đúng quy định của pháp luật

6/ Thiết lập hồ sơ Pháp lý ban đầu đăng ký thuế

7/ Hỗ trợ thủ tục đặt in hoặc mua hóa đơn

8/ Hỗ trợ, tư vấn các thủ tục cần thiết đối với doanh nghiệp mới thành lập

– Thời gian thực hiện: Mục 3: 5 đến 6 ngày, Mục 4:  2 ngày

– Phí dịch vụ: 1.200.000 đồng

– Lệ phí Nhà nước: 970.000 đồng (Lệ phí đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng + Lệ phí khắc dấu, đăng ký mẫu dấu: 470.000 đồng + Bố cáo thành lập: 300.000 đồng)

+ Tổng cộng: 2.170.000 đồng

Quý khách chỉ đến phòng công chứng một lần duy nhất (khoảng 15 phút) để  công chứng giấy ủy quyền.

Mọi vấn đề (nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký kinh doanh, mã số thuế; nộp hồ sơ khắc dấu, nhận con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu) chúng tôi sẽ đảm nhận, nhằm mang lại sự thuận tiện nhất cho Quý khách

Khuyến mãi: Miễn phí kê khai, báo cáo thuế tháng đầu tiên

1/ Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, tư vấn nghành nghề kinh doanh, tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, địa điểm kinh doanh cùng các vấn đề liên quan.

2/ Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

3/ Nộp hồ sơ và nhận Giấy CN ĐKKD + MST

4/ Đăng ký khắc dấu, nhận con dấu tròn và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

5/ Bố cáo thành lập theo đúng quy định của pháp luật

6/ Thiết lập hồ sơ Pháp lý ban đầu đăng ký thuế

7/ Hỗ trợ thực hiện thủ tục đặt in hoặc mua hóa đơn

8/ Hỗ trợ, tư vấn các thủ tục cần thiết đối với doanh nghiệp mới thành lập

9/ Cử nhân viên hỗ trợ khai thuế lần đầu cho doanh nghiệp: Giải trình với cơ quan thuế

– Thời gian thực hiện: Mục 3: 5 ngày, Mục 4:  2 ngày

– Phí dịch vụ: 1.500.000 đồng

– Lệ phí Nhà nước: 970.000 đồng (Lệ phí đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng + Lệ phí khắc dấu, đăng ký mẫu dấu: 470.000 đồng + Bố cáo thành lập: 300.000 đồng)

+ Tổng cộng: 2.470.000 đồng

Quý khách chỉ đến phòng công chứng một lần duy nhất (khoảng 15 phút) để  công chứng giấy ủy quyền. Mọi vấn đề (nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký kinh doanh,  mã số thuế; nộp hồ sơ khắc dấu, nhận con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu) chúng tôi sẽ đảm nhận, nhằm mang lại sự thuận tiện nhất cho Quý khách

Khuyến mãi: Miễn phí kê khai, báo cáo thuế tháng đầu tiên